Realräntefonder

En realräntefond skiljer sig från en vanlig räntefond då den inte bara strävar efter att förhålla sig till marknadsräntan, utan även inflationen. Tanken med dessa fonder är att den som placerar pengarna ska kunna skydda sina pengar mot inflationens urholkande effekt.

Riksbanken har ju som mål att över tid ha 2% inflation. Det är bra för ekonomin i ett land och behövs för att skapa en balans i ekonomin rent makroekonomiskt. Men det innebär också att 100 kronor i madrassen tappar i värde och är bara värt 98 kronor ett år senare, sett till köpkraften.

Så, vad gör vi med pengar som vi inte bara vill spara utan att utsätta dom för någon risk? I normala fall är ju en kort räntefond det perfekta alternativet. Men det är kanske inte alltid den räntan är så fördelaktig. Är räntan mycket låg och avgifterna höga så kan pengarna tappa i värde. Addera dessutom inflationen och pengarna förlorar skrämmande snabbt i värde.

Då är det alltså en realräntefond vi vänder oss till för att gardera våra pengar från inflationen. En realräntefond har en något lägre ränta än en motsvarande räntefond. Det beror på att skuldsedeln innehåller ett löfte om att betala en ränta, eller kupong, som är uppräknad enligt konsumentprisindex.

Här får man titta på rådande inflationsläge och lyssna noga på vad riksbanken tror om läget. Riksbanken har nämligen verktyg för att påverka inflationen. Det verktyget heter reporäntan och är alltså den ränta som främst styr vår marknadsränta. Höjer dom räntan så trycker dom ned inflationen och en realräntefond blir inte lika attraktiv. Inflationen kan dock stiga även om riksbanken höjer räntan.