försäkring

Investering är ett verktyg för att bygga rikedom, men det är inte bara för de rika. Vem som helst kan komma igång med ett investeringsprogram och olika fordon gör det enkelt att börja med små mängder och lägga till en portfölj med jämna mellanrum. Faktum är att det som skiljer sig från att investera från spel är att det tar tid – det är inte ett snabbt rika system.

Denna handledning hjälper dig att förstå vad investeringar är, vad det betyder och hur ”mirakel” av sammansättning fungerar. Det kommer också att täcka några av byggmarknaderna i investeringsvärlden och marknaderna och ge viss inblick i tekniker som syftar till att hjälpa dig att tänka på vilka investeringsstrategier och fordon som passar dig.

När du är färdig med Investing 101 kan du fortsätta din ekonomisk utbildning med några av våra specialiserade handledningar, som Stock Basics eller Grunderna för ömsesidig fond. Du kan också besöka Investopedias Advisor Insights avsnitt för att fråga en av våra deltagande finansiella rådgivare några specifika frågor.

eller resultat före ränta, skatter, avskrivningar, är ett mått på ett företags övergripande finansiella resultat och används under vissa omständigheter som ett alternativ till enkel vinst eller nettoresultat . EBITDA kan emellertid vara vilseledande eftersom det avviker kostnaden för kapitalinvesteringar som egendom, anläggning och utrustning.

Denna statistik utesluter även kostnader som är förknippade med skulden genom att lägga tillbaka räntekostnader och skatter på resultatet. Det är emellertid ett mer exakt mått på företagens resultat eftersom det kan visa resultat före påverkan av redovisning och finansiella avdrag.

Enkelt uttryckt är EBITDA ett mått på lönsamhet. Även om det inte finns något rättsligt krav för företag att lämna upp sina EBITDA, kan de enligt US GAAP godkännas och redovisas med hjälp av information som finns i ett företags finansiella rapporter .

Resultaträkningen, skatte- och räntenivån återfinns i resultaträkningen medan avskrivningstal normalt finns i noterna till rörelseresultatet eller kassaflödesanalysen. Den vanliga genvägen för att beräkna EBITDA är att börja med rörelseresultatet, även kallat resultat före ränta och skatt (EBIT) och sedan tillförda avskrivningar.

Här hittar du länkar och samarbeten till andra bloggar och webbsidor.

Vi ser gärna att du som brinner för

Det är många lyssnare och tittare som vill stötta en andra säsong men tycker att det är lite krångligt att ta sig igenom så vi har löst det genom att man nu också kan stötta kampanjen via Swish.

Vi ser gärna att du som brinner för skapande lika mycket som oss delar din design och kreativitet med oss för eventuella samarbeten.

Vi samarbetar gärna med dig som arbetar med trading på dina olika kanaler. Var vänlig att kontakta oss, länk till dina kanaler och relevant hoppsan. Vi ser fram emot att höra från dig!

Det finns en uppsjö av kreditkort att välja mellan och det är inte alldeles enkelt att hitta rätt. Kolla in vår guide för hur du skall hitta bäst kreditkort.