Företagsobligationsfond – Bästa Företagsobligationsfonderna

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfond Företagsobligationsfond En företagsobligationsfond är en fond som investerar i skuldsedlar utgivna av företag. Här finns det många olika räntefonder att välja mellan. Man kan köpa fonder som fokuserar på vissa platser i världen eller på specifika marknader. För att kunna fatta bra beslut gällande risk kan det här vara värt att titta mer noggrant […]

Räntefonder vid börskrasch eller lågkonjuktur

räntefonder börskrasch

En populär analogi för hur räntefonder och aktier samverkar i en portfölj är att se aktierna som motorn i en bil. Motorn driver bilen framåt. Räntefonderna fungerar som en broms och hjälper bilen att sakta in ifall det kommer en nedförsbacke eller en eventuell börskrasch. Det finns även en positiv psykologisk effekt av att ha […]

Hur fungerar en realräntefond? – Vad är en realräntefond?

Realräntefonder

Realräntefonder Realräntefonder är en speciell typ av räntefonder som till skillnad från vanliga obligationsfonder och korta räntefonder även ger ett skydd mot inflation. Detta görs genom att aktuell inflationsprocent adderas till fondens ränta, vilket garanterar att den framtida avkastningen inte påverkas negativt av inflationen. Realräntefonder är mindre vanliga än traditionella kort- och långräntefonder, men de […]

Långa Räntefonder – Hur fungerar en lång räntefond?

Långa Räntefonder

Långa Räntefonder Långa Räntefonder Långa räntefonder är fonder som investerar i räntebärande värdepapper med en löptid om minst 1 år, ofta mycket längre än så. Precis som korta räntefonder är de ett viktigt instrument att ha i sin portfölj – men det finns vissa avgörande skillnader som är nödvändiga att känna till och som kan […]

Korta räntefonder – Hur fungerar en kort räntefond?

Korta räntefonder

Korta räntefonder Korta räntefonder Korta räntefonder är en specifik typ av räntefonder där placeringarna görs i räntebärande värdepapper med kortare löptid. Kortare löptid avser i regel perioder om upp till 1 år. Eftersom räntefonder är vad som kallas för icke-korrelerade med börsen (de rör sig oberoende av hur aktiemarknaden rör sig), är de värdefulla instrument […]

En snabbkurs om Räntefonder

En snabbkurs om Räntefonder

En snabbkurs i Räntefonder En snabbkurs i Räntefonder När man som nybörjare ger sig ut på börsen för första gången för att placera sina sparpengar – i hopp om att se dom växa, så är det ganska naturligt att pengarna hamnar i olika aktier eller fonder. Även de som hållit på ett längre tag med […]

Visste du detta om räntefonder?

Visste du detta om Räntefonder Visste du detta om Räntefonder Räntefonder är de fonder som placerar i värdepapper som är räntebärande. Detta kan bland annat vara obligationer på kommunal- och statlig nivå men också statsskuldväxlar. Det finns några olika typer av räntefonder: Korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder, företagsobligationsfonder samt räntefonder i olika valutor. Det som […]