Realräntefonder

Realräntefonder

Realräntefonder En realräntefond skiljer sig från en vanlig räntefond då den inte bara strävar efter att förhålla sig till marknadsräntan, utan även inflationen. Tanken med dessa fonder är att den som placerar pengarna ska kunna skydda sina pengar mot inflationens urholkande effekt. Riksbanken har ju som mål att över tid ha 2% inflation. Det är […]

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfond  En företagsobligationsfond är en fond som investerar i skuldsedlar utgivna av företag. Här finns det många olika räntefonder att välja mellan. Man kan köpa fonder som fokuserar på vissa platser i världen eller på specifika marknader. För att kunna fatta bra beslut gällande risk kan det här vara värt att titta mer noggrant på […]

Långa Räntefonder

Långa Räntefonder

Långa Räntefonder Långa räntefonder är fonder som handlar med skuldsedlar med en löptid, eller duration, på mer än 1 år. Löptiden kan variera mellan 1-30 år. Här kan man alltså exponera sig mot de långa marknadsräntorna om man vill. Man bör dock känna till hur de långa räntefonderna förhåller sig till de långa marknadsräntorna i […]

Korta räntefonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder Korta räntefonder är räntefonder som investerar i skuldsedlar med en löptid på mindre än ett år. Här har riksbankens reporänta stor betydelse. Huvudsyftet med de korta räntefonderna är alltså att de så nära som möjligt ska följa marknadsräntornas utveckling. Fördelen med att investera i korta räntefonder är att risken blir mycket låg. En […]

En snabbkurs om Räntefonder

En snabbkurs om Räntefonder

En snabbkurs i Räntefonder När man som nybörjare ger sig ut på börsen för första gången för att placera sina sparpengar – i hopp om att se dom växa, så är det ganska naturligt att pengarna hamnar i olika aktier eller fonder. Även de som hållit på ett längre tag med aktieinvesteringar och även de […]

Visste du detta om räntefonder?

Hur fungerar räntefonder?

Räntefonder är de fonder som placerar i värdepapper som är räntebärande. Detta kan bland annat vara obligationer på kommunal- och statlig nivå men också statsskuldväxlar. Det finns några olika typer av räntefonder: Korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder, företagsobligationsfonder samt räntefonder i olika valutor. Det som skiljer exempelvis korta och långa räntefonder från varandra är hur […]