Företagsobligationsfonder


Företagsobligationsfonder

En företagsobligationsfond är en fond som investerar i skuldsedlar utgivna av företag. Här finns det många olika räntefonder att välja mellan. Man kan köpa fonder som fokuserar på vissa platser i världen eller på specifika marknader.

För att kunna fatta bra beslut gällande risk kan det här vara värt att titta mer noggrant på Morningstar ratingen som säger en hel del om hur väl fonden lever upp till den risk den säger sig ta. Ratingen görs helt objektivt och rent matematiskt och ser allts inte på några moraliska aspekter, etc som skulle kunna verka positivt eller negativt på fondens omdöme.

Genom att investera i företagsobligationsfonder så kan man få en betydligt bättre ränta än de korta och långa räntefonderna. Men risken blir så klart högre. Att ett företag ställer ut skuldsedlar är i många fall (men inte alltid!) ett tecken på att det går lite knackigt i ekonomin hos bolaget. Risken finns alltid att bolag går i konkurs och att man förlorar pengar på placeringen. Därför bör man titta på bolagen som fonden investerar i. Man kan alltså leta efter fonder som investerar i bolag med AAA rating, för att ta en lägre risk. Sedan ökar i regel räntan med fallande kreditbetyg hos bolagen.

Företagsobligationsfonder brukar delas upp i två huvudgrupper; investment grad och high yield. Investment grad är fonder som investerar i bolag med bra kreditbetyg och high yield-fonderna är alltså de som investerar i de med lite högre risk. Således ger high yield-fonderna en lite bättre avkastning men med en högre risk, medan investment grad-fonderna är stabilare investeringar med lägre ränta och avkastning

Recent Content

link to Realräntefonder

Realräntefonder

Realräntefonder En realräntefond skiljer sig från en vanlig räntefond då den inte bara strävar efter att förhålla sig till marknadsräntan, utan även inflationen. Tanken med dessa fonder är att den som placerar pengarna ska kunna skydda sina pengar mot inflationens urholkande effekt. Riksbanken har ju som mål att över tid ha 2% inflation. Det är […]
link to Långa Räntefonder

Långa Räntefonder

Långa Räntefonder Långa räntefonder är fonder som handlar med skuldsedlar med en löptid, eller duration, på mer än 1 år. Löptiden kan variera mellan 1-30 år. Här kan man alltså exponera sig mot de långa marknadsräntorna om man vill. Man bör dock känna till hur de långa räntefonderna förhåller sig till de långa marknadsräntorna i […]