ränteportfölj

Är det bra att ha en räntefond i sin portfölj?

Last Updated on januari 3, 2021 by Håkan Samuelsson

En eller flera räntefonder kan vara värdefullt att ha i sin sparportfölj – trots att de rent generellt inte är kända för att generera speciellt mycket avkastning. Räntefonder styrs främst av förändringar på räntemarknaden och utvecklas oberoende av hur börsen utvecklar sig, varför de således kan utgöra ett bra skydd vid eventuella nedgångar på aktiemarknaden.

Vilken typ av räntefond ska man välja?

Räntefonder delas in i korta räntefonder respektive långa räntefonder utifrån löptiderna på de räntebärande värdepapper de investerar i.

Korträntefonder placerar endast pengar i räntepapper med kort duration (under 12 månader), vilket alltså innebär att de lånar ut kapital under en mycket kort tid. Kort duration medför mycket låg risk för förluster, men också väldigt låg eller till och med ingen avkastning.

Läs gärna också: När betalar man tillbaka lånet för en räntefond?

Långräntefonder köper istället värdepapper med lång duration – så kallade obligationer – och lånar således ut pengar under en längre period. Obligationer kan ha löptid på allt mellan 1-30 år. Längre löptider innebär högre risker, men också chans till bättre avkastning.

Ska du investera i räntefonder bör du ställa dig själv följande frågor innan du väljer vilka fonder du ska satsa på:

  • Hur lång är min sparhorisont?
  • Hur pass hög risk är jag villig att ta?

Utifrån svaren på dessa frågor lämpar sig korträntefonder respektive långräntefonder olika väl att ha i portföljen.

Korträntefonder är bra om du:

  • Endast sparande på kort sikt
  • Prioriterar lägre risk framför hög utdelning

Långräntefonder är bra om du:

  • Har för avsikt att spara länge, helst flera år
  • Är beredd att ta en högre risk för chans till bättre framtida avkastningen

Olika fonder lämpliga i olika lägen

Utöver faktorer som sparhorisont och riskvillighet, är också utsikterna på räntemarknaden viktiga att ta i beaktning vid val av fond. Räntefonder styrs framförallt av förändringar i räntor, där en sänkning av räntorna får räntefonderna att stiga i värde – och en höjning av räntorna får fonderna att sjunka i värde. Långräntefonder är särskilt känsliga för dessa förändringar, på vilka även marginella justeringar kan få stor effekt.

En lång räntefond är mindre lämplig att äga när räntan är låg och på väg upp, eftersom höjningen kommer att få fonden att minska i värde. I ett sådant läge är en korträntefond att föredra. Ligger räntan däremot högt och en sänkning är i sikte, ja då kan man med fördel satsa på en långräntefond.

Några av de mest populära räntefonderna i Sverige är:

Fler fondtips hittar du här och här.

Likt alla andra finansiella instrument ska man vara medveten om att även räntefonder kan både öka och minska – det finns ingen garanti för att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vid val av fond är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för att samma utveckling i framtiden.

Läsa mer

Vill du studera räntefonder mer ingående och komma igång med investeringar, görs det enklast via din banks hemsida alternativt hos en onlinemäklare som Avanza (webbplatsen använder cookies). Vill du läsa om aktiefonder så kan du göra det här.

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email