Räntefonder

SENASTE ARTIKLARNA

link to Realräntefonder

Realräntefonder

Realräntefonder En realräntefond skiljer sig från en vanlig räntefond då den inte bara strävar efter att förhålla sig till marknadsräntan, utan även inflationen. Tanken med dessa fonder...

link to Långa Räntefonder

Långa Räntefonder

Långa Räntefonder Långa räntefonder är fonder som handlar med skuldsedlar med en löptid, eller duration, på mer än 1 år. Löptiden kan variera mellan 1-30 år. Här kan man alltså exponera...

link to Korta räntefonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder är räntefonder som investerar i skuldsedlar med en löptid på mindre än ett år. Här har riksbankens reporänta stor betydelse. Huvudsyftet med de korta räntefonderna är...