Långa Räntefonder


Långa Räntefonder

Långa Räntefonder

Långa räntefonder är fonder som handlar med skuldsedlar med en löptid, eller duration, på mer än 1 år. Löptiden kan variera mellan 1-30 år. Här kan man alltså exponera sig mot de långa marknadsräntorna om man vill. Man bör dock känna till hur de långa räntefonderna förhåller sig till de långa marknadsräntorna i de fall marknadsräntorna förändras. När de långa marknadsräntorna går upp så kommer nämligen de långa räntefonderna att sjunka i värde.

De långa räntefonderna ger dock en mer flexibel möjlighet för den som investerar gällande val av risk och exponering. I de långa räntefonderna finns en inbyggd hävstång mot marknadsräntorna. Man kan se det som en gungbräda. Längst ut på ena änden av gungbrädan finner vi de långa räntefonderna. På andra sidan sitter de långa marknadsräntorna längst ut. Så en liten förändring i marknadsräntan nedåt, gör att de långa räntefonderna stiger hastigt uppåt, och vice versa.

Tror man på en stabil marknadsränta som inte kommer röra sig nämnvärt uppåt så är en lång räntefond en bra placering. Man bör dock även ta valutarisken i beaktning när man tittar på långa räntefonder. I och med att man investerar pengarna på längre sikt så ökar även risken för att förändringar i växelkurserna kan påverka värdet på placeringen, förutsatt att fonden handlar i andra valutor än svenska kronor förstås. En rekommendation är att titta på detaljerna för den räntefond man är intresserad av och se mer exakt vad fonden investerar i. Detta kan i vissa fall framgå redan i namnet på fonden.

Recent Content

link to Realräntefonder

Realräntefonder

Realräntefonder En realräntefond skiljer sig från en vanlig räntefond då den inte bara strävar efter att förhålla sig till marknadsräntan, utan även inflationen. Tanken med dessa fonder är att den som placerar pengarna ska kunna skydda sina pengar mot inflationens urholkande effekt. Riksbanken har ju som mål att över tid ha 2% inflation. Det är […]
link to Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder

En företagsobligationsfond är en fond som investerar i skuldsedlar utgivna av företag. Här finns det många olika räntefonder att välja mellan. Man kan köpa fonder som fokuserar på vissa platser i världen eller på specifika marknader. För att kunna fatta bra beslut gällande risk kan det här vara värt att titta mer noggrant på Morningstar […]