Last Updated on april 12, 2024 by Håkan Samuelsson

En populär analogi för hur räntefonder och aktier samverkar i en portfölj är att se aktierna som motorn i en bil. Motorn driver bilen framåt. Räntefonderna fungerar som en broms och hjälper bilen att sakta in ifall det kommer en nedförsbacke eller en eventuell börskrasch.

Det finns även en positiv psykologisk effekt av att ha räntefonder i en portfölj. Vid en börskrasch förstärks de kraftiga nedgångarna av den panik som utbryter på grund av själva nedgången. Den enskilde spararen kan undvika att drabbas av denna “panik” vid en börskrasch eller börsnedgång om det finns en solid bas av räntefonder i portföljen. Man känner sig helt enkelt mer trygg i svåra tider då man det vill säga inte sitter med 100% av sitt kapital på börsen.

Generellt så kommer inte räntefonder påverkas i lika stor utsträckning av en börskrasch så som aktiefonder påverkas. En börskrasch innebär att aktiepriser faller kraftigt och under en kort tid. Då räntefonder inte består av aktier så påverkas de inte direkt av börskraschen.

Räntefonder påverkas av ränteläget och behöver inte påverkas alls av en börskrasch eller nedgångar på aktiemarknaden. Höjda räntor är mindre bra för långa räntefonder medan korta räntefonder ibland ger bättre avkastning vid höjd ränta. Det är inte skrivet i sten och kan varierar från konjunktur till konjunktur.

Läs gärna mer på vår systersida om detta.