När betalar man tillbaka lånet för en räntefond?

När betalar man tillbaka lånet för en räntefond?

Last Updated on januari 11, 2021 by Håkan Samuelsson

Inom vilken tidsperiod ett lån ska återbetalas till en räntefond anges av den löptid/duration som den aktuella skuldsedeln har. Korta skuldsedlar – så kallade statsskuldväxlar – har löptider på maximalt 1 år, vilket innebär att utestående skuld löses inom kort tid. Långa skuldsedlar kan däremot ha löptider på allt mellan 1-30 år.

Till vem/vilka lånar räntefonder ut pengar?

Räntefonder lånar ut pengar till de aktörer som emitterat skuldsedlarna i vilka fonderna väljer att investera. Gäldenärerna kan exempelvis vara staten, andra länder, kommuner, olika typer av företag (företagsobligationer) eller bostadsinstitut.

Dessa aktörer emitterar/ger ut skuldsedlar som ett alternativt sätt att inbringa kapital till verksamheten istället för att behöva söka banklån. Skuldsedlar har blivit vanligare de senaste åren, framförallt sedan finanskrisen 2008 och framförallt bland företag, eftersom bankerna sedan krisen blivit mer restriktiva med att bevilja lån.

Det är möjligt att som privatsparare köpa räntepapper själv, men då beloppen i regel är mycket höga – räkna med minst några hundra tusen kronor – väljer de allra flesta att göra det via fonder istället. Fonder är också bra på så sätt att man får en bättre diversifiering, eftersom dessa köper skuldsedlar från många olika aktörer snarare än bara en.

Korta respektive långa lån

Korta räntefonder ger endast ut lån som ska återbetalas inom 1 år. De köper räntebärande värdepapper med duration om 1-12 månader, varför du som investerare i en sådan fond med säkerhet vet att du får din avkastning inom relativt kort tid.

Till skillnad från obligationer (skuldsedlar med längre löptid) ger dessa ingen löpande avkastning i form av kupongränta, utan en klumpsumma vid löptidens slut.

Observera dock att de korta löptiderna förvisso innebär mycket låg risk, men också mycket låg avkastning. I ett lågt ränteläge finns till och med risk för minusavkastning, eftersom fondens avgift då ofta är högre än räntan på utfärdat lån.

Långa räntefonder lånar ut pengar under längre perioder, somliga mellan 1-5 år och andra så länge som 20-30 år. Att låna ut pengar under längre tid innebär naturligtvis en högre risk för fonden och dig som placerat kapital i fonden. Mycket kan hända på några år – ränteläget kan skjuta i höjden, valutan kan sjunka kraftigt och aktören till vilken fonden lånat ut pengarna kan få ekonomiska bekymmer som gör det svårt att återbetala när det väl blir dags.

Samtidigt innebär det förstås också att det finns mer tid för positiva utvecklingar, varför fonder som ger långa lån är förenade med högre förväntad avkastning – och också har givit det om man tittar historiskt.

Fondsparande innebär alltid en risk

Att investera i fonder som lånar ut kapital på kort eller lång tid är mindre riskfyllt än att investera i aktier eller aktiefonder. Räntefonder ska emellertid inte misstas för att vara helt riskfria – i synnerhet inte de långa, men inte de korta heller.

Räntefonder är finansiella instrument och kan både öka och minska i värde. Lägre risk innebär inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet, liksom bra historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Vill du börja investera i räntefonder är ett konto hos Avanza en bra början. Där finns ett stort antal korta och långa räntefonder att välja mellan – exempelvis SPP Obligationsfond, Spiltan Räntefond Sverige samt Swedbank Robur Räntefond Kort A. 

Läs gärna mer på vår systersida om detta.

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email