Visste du detta om räntefonder?


Hur fungerar räntefonder?

Räntefonder är de fonder som placerar i värdepapper som är räntebärande. Detta kan bland annat vara obligationer på kommunal- och statlig nivå men också statsskuldväxlar.

Det finns några olika typer av räntefonder: Korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder, företagsobligationsfonder samt räntefonder i olika valutor.

Det som skiljer exempelvis korta och långa räntefonder från varandra är hur lång tid respektive värdepapper löper.

Generellt kan man utgå från att korta räntefonder löper under ett års tid, och långa räntefonder längre än ett års tid.

Jämfört med exempelvis aktiefonder anses det ofta vara en lägre risk att spara i räntefonder i allmänhet och i korta räntefonder i synnerhet.

Reggad på Commo.se

 

Recent Content

link to Realräntefonder

Realräntefonder

Realräntefonder En realräntefond skiljer sig från en vanlig räntefond då den inte bara strävar efter att förhålla sig till marknadsräntan, utan även inflationen. Tanken med dessa fonder är att den som placerar pengarna ska kunna skydda sina pengar mot inflationens urholkande effekt. Riksbanken har ju som mål att över tid ha 2% inflation. Det är […]
link to Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder

En företagsobligationsfond är en fond som investerar i skuldsedlar utgivna av företag. Här finns det många olika räntefonder att välja mellan. Man kan köpa fonder som fokuserar på vissa platser i världen eller på specifika marknader. För att kunna fatta bra beslut gällande risk kan det här vara värt att titta mer noggrant på Morningstar […]