En snabbkurs i Räntefonder

En snabbkurs i Räntefonder

När man som nybörjare ger sig ut på börsen för första gången för att placera sina sparpengar – i hopp om att se dom växa, så är det ganska naturligt att pengarna hamnar i olika aktier eller fonder. Även de som hållit på ett längre tag med aktieinvesteringar och även de som byggt upp relativt stora portföljer på börsen håller sig just där – på börsen. I den här skolan ska vi lära oss grunderna inom räntefonder. Man kan säga att räntefonder är som mjölken i kaffet. Det behövs en liten skvätt av kaffets motpol för att kaffet inte ska bli för dominant i koppen. Räntefonder behövs i portföljen för att minska dominansen av börsrelaterade produkter i portföljen.

I och med att räntefonder investerar i skuldsedlar så är dessa inte bundna till svängningarna på börsen på samma sätt som till exempel en aktiefond. Med räntefonder tar du en betydligt lägre risk. Man kan säga att du lånar ut pengar till en förutbestämd ränta och till en överskådlig risk. Avkastningen blir således inte den samma som den som en aktiefond kan generera, men det är heller inte syftet med räntefonden. Nej, räntefonden ska fungera som en broms i din portfölj och dämpa fallet den dagen en bredare börsnedgång inträffar. Och ja, börsnedgången kommer att inträffa, det ser vi bara genom att titta på vad som hänt de senaste 100 åren.

Så, nu när vi slagit fast att räntefonder är bra att ha i portföljen så ska vi ttita på hur man väljer rätt räntefond att investera i.

Välj rätt typ av räntefond

När vi tittar på räntefonder så finns det några olika typer att välja mellan.

Vill du investera på lång sikt och kan du få lite bättre ränta till en något högre risk genom att välja långa räntefonder. Långa räntefonder har också en större hävstång mot marknadsräntorna. Så om marknadsräntorna rör sig nedåt så kommer värdet på dina räntefonder att stiga.

Kort räntefonder investerar i skuldsedlar med en löptid på mindre än ett år. Här får du i regel en låg ränta men till en låg risk. Välj denna form om du vill investera på kort sikt.

Företetagsobligationer är skuldsedlar utgivna av företag. Här gäller det att vara vaksam och se vilka typer av bolag som fonden investerar i. Titta efter kreditklassifieringen som fonden investerar i. Det ger dig en fingervisning om risken och då kan du enkelt se om det är värt räntan eller ej.

Realräntefonder är räntefonder som även tar hänsyn till inflationen. Vill du primärt skydda dina pengar mot inflationen så är detta ett bra alternativ. Lägg pengarna här som du inte investerar på börsen och känn dig trygg i att de i alla fall inte tappar i värde.

Välj din risk

När du väl valt vilken typ av räntefond som passar dig så gäller det att ta hänsyn till några andra faktorer.

  • Sharpekvoten kan ge dig ytterligare känsla för hur bra avkastningen är i förhållande till risken. Många av handelsplatserna där du kan handla räntefonder har med sharpekvoten som ett nyckeltal i sina listor så att du enkelt kan jämföra fonder med varandra.
  • Valutarisk är en extern faktor som du behöver ta i beaktande om du väljer att investera i en räntefond som köper skuldsedlar från utlandet. De köper då dessa till en växelkurs som inte nödvändigtvis är den samma vi avyttringsdagen. Ser du en överhängande risk att kronan kommer försvagas mot denna utländska valuta så bör du tänka efter en gång extra innan du investerar i räntefonden.
  • Räntan, eller “kupongen” som vi säger när vi pratar om skuldsedlar, är naturligtvis en av de viktigaste faktorerna att titta på. Räntan på en skuldsedel säger mycket om vilken risk den medför. TIttar man till exempel på länder i sydamerika med mycket dålig ekonomi så ger dessa en ränta i klass med ett börsbolag i sverige vid ruinens brant. Här närmar vi oss ren spekulation, alltså motsatsen till det vi vill uppnå med våra räntefonder i portföljen.

Hitta rätt balans i din portfölj

Så, hur stor andel av mitt totala sparande ska finnas i räntefonder? Det här är naturligtvis mycket individuellt och handlar dels om ditt egna risktagande, alltså hur stor risk är du själv villig att ta gällande ditt totala kapital. Sedan är det också beroende av läget i världsekonomin eller den marknad där du har dina investeringar.

Många rutinerade investerare har stenkoll på hur tungt investerade dom är på börsen och dom flyttar ständigt pengar in och ut från börsen beroende på hur säker eller osäker framtiden ser ut. Denna strategi kallas för allokeringsstrategin. Ett tips är att börja med att ha 10% i räntefonder och 90% på börsen. Då har du kommit igång med uppdelningen. Sedan kan du låta detta förhållande vara glidande beroende på din egen känsla för börsens framtid, etc.

räntefonder är att risken blir mycket låg. En eventuell uppgång i marknadsräntorna skulle ge en mycket liten påverkan på räntefonden.

Nackdelen med att investera i korta räntefonder kan vara att då räntan i regel är mycket låg kan avgifterna bli så pass höga i förhållande, att de “äter upp” investeringen. Inflationen är också en faktor som behöver vägas in då den kan urholka värdet av investeringen.

Med tanke på dagens mycket låga ränteläge så kan det kännas som en dum idé att investera i korta räntefonder. Man bör dock betänka att långa räntefonder är i så fall ännu sämre. I och med att en uppåtgående marknadsränta är att vänta så kommer dom långa räntefonderna att falla – och dessutom med hävstång.

En kort räntefond kan vara ett bra val om man kortsiktigt vill placera pengar någon annanstans än på börsen. Man får dock göra en avvägning och det rådande läget på marknadsräntorna bör avgöra om man ska placera pengarna i en sådan fond eller inte. Räntan är som sagt på väg upp och så fort vi ser positiva korta räntor så är återigen korta räntefonder en bra placering för den som vill parkera sina pengar relativt riskfritt. Många korta räntefonder har i sina stadgar regler för vad dom får och inte får investera i. Dom är till exempel bundna till statspapper och kan alltså inte motverka den negativa utvecklingen i fonden. Andra fonder har lite lösare regler och kan i tider som dessa investera mer i företagsobligationer och på så sätt hålla sig över ytan och undvika negativ utveckling på pengarna.